Systemutvikling

For å redusere kundens risiko og muliggjøre oppstart uten de store investeringene, arbeider vi etter en smidig utviklingsmodell.

Gå tilbake

Teknologi

Programmeringen foregår i to ulike lag; front-end og back-end. Enkelt forklart så er det front-end kodene som skaper den visuelle opplevelsen, mens back-end kodene bygger den underliggende forretningslogikken.

Vi baserer alle våre løsninger på annerkjente webteknologier og skyløsninger noe som muliggjør en miks av nettbaserte applikasjoner, mobile applikasjoner og desktop applikasjoner. Det er brukskravet som setter premissene for plattformvalgene.

 

Integrasjoner

De fleste applikasjoner vi utvikler har også et krav om integrasjon. Om det gjelder regnskap, CRM, ERP eller andre fagsystemer har vi mange års erfaring med kartelleging, implementering og overvåking.

Sikkerhet

For å ivareta sikkerheten i våre applikasjoner begynner vi i rekrutteringsfasen hvor kandidatenes testarbeid vurderes like mye etter sikkerhetsforståelsen som selve programmeringsferdighetene.

Vi følger med i bransjen for å ivareta et oppdatert trusselbilde, noe som også legger grunnlaget for vår interne opplæring og oppfølging.

Vi tror at det er kun når de ansatte har et sikkerhetsfokus, at applikasjoner kan bli sikre.

 

Kvalitetskontroll

Vi følger standarder for både kvalitetsverifisering og kvalitetskontroll for å sikre våre kunders innvesteringer. Av kvalitetsverifisering benyttes kartlegging, dokumentasjon og brukertesting. Av kvalitetskontroll benyttes enhetstesting, kode verifisering (code review), og ende-til-ende testing.

Smidig utviklingsmetodikk

For å redusere kundens risiko og muliggjøre oppstart uten de store investeringene, arbeider vi etter en smidig utviklingsmodell. Løsninger lanseres gjerne i mindre skala for verifisering av forretningsverdi, før de utvikles videre.

Vi benytter oss også av prototyper hvor brukeroppleveslen og forretningsflyten verifiseres før det nedlegges ressurser i koding.

Du kan enkelt be om et uforpliktende tilbud hos oss

Gå videre