Kartlegging

Vi forstår våre kunder og risikoen de tar.

Derfor starter hvert prosjekt med grundig kartlegging.

Gå tilbake

Innledende møte

Vi erfarer at god kommunikasjon er nøkkelen til suksess. Klarer ikke kunde og leverandør å kommunisere godt nok fra starten av falles prosjektet fort sammen. Derfor bruker vi det innledende møtene til å forstå utfordringene kundene står ovenfor, hva det er de vil oppnå, hvilke krav dette stiller til oss, og om vi vil være rett digitaliseringspartner for vår kunder - før vi bruker mer tid sammen.

Forprosjekt

I forprosjektet dykker vi ned i materien - og sammen med våre kunder kartlegger vi behov og målgruppe, løsninger, fallgruver, mål og risikoer. Vi lager konseptuelle skisser, kartlegger integrasjoner, innhenter all nødvendig informasjon og setter opp budsjetter. Dette for å sikre et mest mulig forutsigbart digitaliseringsprosjekt.

Hjelp til å forstå kundereisen

I dagens marked er maktbalansen endret. Målgruppen orienterer seg før de tar en avgjørelse, og for bedrifter kan det føles vanskelig å følge med på oppdateringer og ny teknologi. Ved å sørge for at virksomheten er tilgjengelig og optimalisert, vil våre kunder kunne holde tritt med målgruppen.

Det er derfor viktig å oppnå innsikt i hvordan det er å forholde seg til det digitale landskapet målgruppen beveger seg i. Kartleggingen handler i stor grad om målgruppens tilnærming til bedriften. Vi bidrar med:

  • Å luke bort frustrasjonselementer
  • Gjøre konverteringen fra besøkende til kunde kortest mulig
  • Legge en tydelig strategi for hvordan kundereisen blir en god opplevelse

Hos oss får du 4 timer GRATIS rådgivning

Gå videre