Forvaltning

For oss avsluttes ikke jobben ved lansering, det er da den virkelig begynner!

Gå tilbake

Drift i skyen

Vi tilbyr våre kunder en plattform for publisering til nettsider og mobile applikasjoner som følger en svært høy sikkerhetsstandard. Denne har vi plassert hos verdens ledende leverandør innen Managed Hosting for å sikre våre kunder en så stabil driftsløsnig som mulig.

Forutsigbar support

Våre kunder skal føle seg trygge på at vi er der når de trenger oss. Vi ringer alltid opp igjen dersom du ikke når oss på første forsøk - og vi snur oss raskt rundt om en krise skulle oppstå! Derfor tilbyr vi en serviceavtale som inkluderer definerte responstider, fri brukerstøtte, tilgang til 24-timers vakttelefon og automatisk oppgradering av publiseringsløsningen.

Versjonskontroll

Alle oppdateringer på våre kunders leveranser testes først grundig ut på en testversjon før oppdateringen går live på de publiserte versjonene. Alle oppdateringer loggføres automatisk med kommentarer, slik at vi til enhver tid vet hva som ble gjort, av hvem og når. Dette gjør at vi også kan tilbakestille til en tidligere versjon.

Overvåking

Kunder med forretningskritiske applikasjoner og integrasjoner er satt opp med en overvåkingstjeneste som varsler oss om en applikasjon eller en tredjepartsløsning ikke responderer som tiltenkt. Vi kan da rykke ut og gjøre tiltak før det skaper dårlige markevareopplevelser hos våre kunder.

Videreutvikling

En bedrift er at levende vesen som må gis næring og videreutvikles for å kunne overleve. Dette setter også krav til applikasjonene som støtter bedriften. Derfor vi har egne team som utelukkende jobber med videreutviklng av våre kunders applikasjoner.

For oss avsluttes ikke jobben ved lansering, det er da den virkelig begynner!

Du kan enkelt be om et uforpliktende tilbud hos oss

Gå videre