Konsept

Med konsulenter i Norge og et svært kompetent design- og utviklingsteam i Estland kan vi tilby høy kvalitet til en lavere kostnad.

Gå tilbake

Nearshoring

Begrepet "Nearshoring" er en variant av begrepet "Offshoring" hvor deler av en organisasjonen eller leveranselinjen er plassert i et annet land.

Utfordringen med "Offshoring" er forskjeller i kultur og tidssone mellom avdelingene, noe som fører til trengere respons mot kunder, hyppigere missforståelser, og generelt en mindre effektiv leveranselinje. Årsaken til at en organisasjon allikevell velger "Offshoring" er på grunn av vesentlig lavere lønnskostnader eller på grunn av manglende tilgang på kompetanse i det landet selskapet betjener sine kunder i.

Med "Near shoring" derimot får organsisasjonene det beste fra begge verdner. "Nearshoring" er en utenlandsavdeling som har en geografisk nær plassering. Med denne modellen er lønnskostnadene litt høyere enn ved "Offshoring", men kultur- og tidsforskjellen blir minimal. Dette sikrer en mer effektiv leveranselinje, tilgang til ønsket kompetanse, og fremdeles en lavere kostmodell for organisasjonen.

Digitalbyrået Arego benytter seg av "Nearshoring" med en avdeling i Tallinn, hovedstaden i Estland. Estland grenser til Sverige og Finnland i Nord, og ligger kun 1 time unna med fly fra Oslo. Tidssonen er også kun 1 time unna den norske tidssonen.

Estere er svært like Finner i kultur og mange Nordmenn reiser til Tallinn på helgeturer da byen er en av Europas best bevarte middelalderbyer. Estland er medlem av både EU og Nato og det landet i EU med lavest gjeldsgrad.

Estland er også et hestehode forran alle andre land når det gjelder digitalisering av det offentlige. Både Bill Gates og Europeiske statsministere er ofte på besøk, hvor de imponeres over hvor kreative, modige og kløktige Estrere er.

Digitalbyrået Arego etablerte denne avdelingen allerede i 2010.

Les mer om våre tjenester!

Gå videre